lifi logo imageLi-Fi, és el nom d’aquesta nova xarxa descoberta per un professor de la Universitat d’Edimburg, a Escòcia, i que ara ha experimentat fora del laboratori velocitat de fins a 1 GB per segon, unes cent vegades més ràpida que les actuals xarxes wi-fi.

Aquesta xarxa es basa en la llum que permet fer servir la part visible de l’espectre radioelèctric per transmetre dades.

Així en un futur la llum de làmpades podrien servir per dotar de connectivitat les habitacions d’una casa. Per a transmetre la senyal només cal un afegir un modulador a una bombeta LED connectada a Internet que permet variacions imperceptibles que es tradueixen en dades que són recollides per fotodíodes que s’instal·larien als diferents dispositius.

L’avantatge que pot suposar aquesta nova forma de dotar de connectivitat està en què eliminaria part de la saturació de l’espai radioelèctric i al fer servir la llum no destorba altres freqüències el que permetria el seu ús sense problemes en avions.

El problema d’aquesta tecnologia és que no travessa parets i per tant a cada estança on es vulgui tenir connectivitat cal il·luminació

Comparteix
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • MySpace
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live