UOCLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desenvolupat un software anomenat PECPlagio que compara textos per detectar si existeixen fragments iguals entre ells i determinar-ne els seu percentatge.

Quant s’introdueix el text, el software ressalta les parts copiades i en detecta el seu origen. Per al seu funcionamet, fa servir el llenguate natural MS-Word i el codi font Java per cercar les parts copiades pels alumnes.

Aquesta eina serà molt útil per als professors ja que segons la UOC, dels 100.000 treballs que es presenten en un semestre, el 16% és sospitós d’haver estat copiat.

El problema d’aquesta tecnologia és el seu elevat cost. Una experiència semblant realitzada a la Universitat de León amb un software de similars pretacions anomenat Turnitin que ja s’utilitza en 126 paísos i que compta amb una base de 50.000 milions de pàgines web, entre elles les que fan servir els estudiants,  i 127 milions de publicacions va suposar un cost de 18.000 €.

Comparteix
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • MySpace
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live