Firefox OS Sistema operatiou per a mòbilsL’ AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) ha presentat els resultats de la 15a edició de l’Enquesta a Usuaris d’Internet, un treball que anualment analitza l’evolució de l’ús de les noves tecnologies entre els usuaris espanyols.

A finals de l’any 1996 la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) creada per un grup d’empreses dedicades a la comunicació va elaborar la primera enquesta a usuaris d’Internet a través d’un qüestionari a la pròpia xarxa per tal de conèixer amb detall el perfil dels internautes i els seus hàbits en l’ús d’Internet.

L’èxit de la iniciativa entre el món empresarial i acadèmic ha fet que el projecte tingués continuïtat anualment i s’ha convertit en referència en el món de l’estudi de l’ús de les noves tecnologies a Espanya.
Entre les conclusions d’aquesta edició destaca el continuat ascens dels smartphones com a mitja de connexió a la xarxa (4 de cada 5 internautes que han contestat l’enquesta es connecten a través d’aquest mitjà).

Entre les activitats més comunes que realitzen a la xarxa a través del mòbil destaquen l’ús de la missatgeria instantània (WhatsApp usat per un 69,4% dels usuaris), visualització de vídeos, pujar fotos, i la banca online.

Un altre dels increments destacats d’aquesta enquesta es l’augment de l’ús de les tablets que es duplica respecte a l’edició anterior (un 30,7% dels enquestats) que son utilitzades per a navegar per la xarxa, consultar el correu electrònic, llegir noticies, veure vídeos i accedir a les xarxes socials.

Finalment l’ús de televisions connectades a Internet encara es minoritari per s’ha duplicat en un any i son utilitzades per un 11,7% dels internautes.

Un dels fenòmens que mes ha crescut és la descàrrega d’aplicacions per a smartphones i tablets. Depenen del dispositiu, els usuaris utilitzen un tipus o un altre, així les aplicacions per interactuar amb altres usuaris o aplicacions relacionades amb la localització son usades majoritàriament als mòbils mentre que les de informació o entreteniment son descarregades en les tablets.

En quant a les xarxes socials, l’estudi detecta una estabilització respecte a l’edició anterior amb un 67,4% dels consultats utilitzant-les diàriament. La més utilitzada es Facebook amb un 90,5 %,  la segueix Twitter amb un 44%, Google + 30,1 %, Linkedin amb un 24%, Tuenti amb un 19% i es la única que baixa respecte a l’edició anterior i apareixen noves xarxes com Instagram amb un 13,9 % i Pinterest amb 4,7 %.  En quant al seu ús la majoria dels enquestats declaren fer-les servir per comunicar-se amb els amics i la família, compartir hobbies i finalment relacions laborals.

Respecte al tipus de connexió a la xarxa la fibra òptica ha experimentat un notable creixement i te un penetració del 24,7%, encara que molt lluny de la connexió ADSL que representa el 68,9% del total de connexions.

Finalment, el navegador preferit per els internautes és Google Chrome utilitzat per un 38,2% dels enquestats amb una pujada de un 9,2 respecte a l’edició anterior. El segueixen Firefox amb un 26%  i una davallada del 5,6 % respecte a l’edició anterior igual que Explorer amb una penetració del 24,8% i una pèrdua percentual d’un 5,3 respecte l’any passat. Un altre producte de Google que es situa en primer lloc es Gmail, que és el gestor de correu escollit per el 71,9 % dels enquestats mentre que Hotmail es usat per el 59,i %.

Comparteix
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • MySpace
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live