La banda ampla s’imposa a Espanya, dues de casa tres llars del país ja disposen de connexió de banda ampla. Això representa que hi ha 10,5 milions d’habitatges amb accés a Internet, un 67,9 % de les llars espanyoles segons l’enquesta sobre l’ús de les TIC de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’enquesta revela que el principal tipus de connexió a Internet per banda ampla és la línia ADSL, que té el 74,1 per cent dels habitatges amb accés a Internet. En canvi, destaca el nivell d’implantació assolit per les connexions mòbils mitjançant dispositius de mà, que ja utilitzen el 26,9 per cent dels habitatges amb accés.

Els segueix l’accés per xarxa de cable o fibra òptica (17,0 per cent) i les connexions mòbils de banda ampla via mòdem USB o targeta (en portàtils, per exemple) de les quals se serveix un 10,4 per cent dels llars amb Internet.

A més cada cop la gent es connecta més, segons aquesta enquesta, el 72,2 % de la població ha usat l’ordinador en els últims tres mesos, xifra que supera en gairebé tres punts la registrada el 2011. Els usuaris freqüents – es connecten a la Xarxa cada dia o almenys una vegada per setmana -, suposen el 65 per cent de la població, amb un creixement anual del 4,9 per cent. El segment d’usuaris intensius d’Internet, és a dir, els que es connecten cada dia, arriba ja a la meitat de la població (49,9 %t).

Sobre els usos d’Internet ha augmentat el nombre d’usuaris que compren per Internet, 10,7 milions d’usuaris han realitzat operacions de comerç electrònic en l’últim any destacant la contractació d’allotjament de vacances,  compra de viatges i entrades per a espectacles.

D’altra banda es constata que cada cop més els usuaris d’Internet utilitzen dispositius mòbils, principalment smartphones  (un 45,1 % dels internautes), seguit dels portàtils (incloses les tablets) que assenyala el 35,4 %.

Els usuaris de dispositius mòbils els utilitzen principalment per rebre i enviar missatges de correu electrònic (79,4 %), participar en xarxes socials (68,4 %), i llegir o descarregar informació (62,3 %). A més, el 55,1 per cent ha utilitzat alguna aplicació d’Internet basada en el GPS per obtenir informació del lloc on es troba i el 47,5 %, per a tasques de tipus professional.

Via Portaltic

Comparteix
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • MySpace
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live