W!ALDIA

Arxiu per a octubre de 2011

Les biblioteques públiques de Catalunya s’obren a Internet

Els usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya podran accedir a partir d’ara a través d’Internet a les bases de dades enciclopèdies, revistes i premsa de qualitat que ofereix la Biblioteca Electrònica del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Per poder accedir a aquest servei només cal disposar del carnet de biblioteca i registrar-se com a usuari. Fins ara ja es podia accedir a la Biblioteca Electrònica des dels ordinadors de les biblioteques públiques, però a partir d’ara es podran consultar aquests continguts des de qualsevol ordinador i amb independència de la ubicació territorial de la biblioteca.

Aquest nou servei està a disposició de l’usuari les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Ofereix accés a més de 40 revistes en català  incloses al portal Quiosc.cat de temàtiques diferents com gastronomia, turisme, o música, així com a 600 mitjans de comunicació i a 42.000 notícies diàries a text complet de diaris espanyols i estrangers. També permet consultar obres de referència en llengua catalana, castellana, i anglesa; diverses enciclopèdies i altres documents com totes les lleis i jurisprudència de l’Estat i un manual en gestió empresarial, entre altres.

La Biblioteca Electrònica del Departament de Cultura ofereix als usuaris els recursos d’informació següents:

Mienciclo universal: És una plataforma que dóna accés a diverses obres de referència en llengua castellana, història universal, història gràfica del s. XX, geografiauniversal.

Quiosc.cat: Accés en format interactiu i multimèdia a més de quaranta revistes en catalàde l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).

Oceano Padres: Base de dades específicament desenvolupada per a pares i mares.

Oceano Salus: Base de dades que, amb una visió divulgativa, conté informació sobre anatomia, medicina, nutrició i salut en general.

Oceano administracion de empresas: Base de dades adreçada a estudiants i a professionals dels àmbits de l’economia i les ciències empresarials.

VLEX: Base de dades jurídica que conté la legislació (autonòmica, estatal i europea) i la jurisprudència a text complet dels Tribunals Suprem, Constitucional, Superiors de Justícia i Audiències Provincials.
Iconoce: Base de dades de notícies que inclou les edicions digitals dels principals diaris espanyols i estrangers des de 2001.

Podeu consultar aquest fons a través d’aquest enllaç  http://www.gencat.cat/cultura/bibliotecaelectronica/

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

 

Google Chrome es renova

El popular navegador de Google renova el disseny de les seves pestanyes de manera que permet a l’usuari accedir i organitzar de forma més senzilla les seves aplicacions i les pàgines més visitades en diferents seccions del web.

La nova versió estable de Google Chrome ha renovat l’aspecte de la pàgina de ‘nova pestanya’ i a partir d’ara s’ordenaran per una banda les aplicacions i per un altre les pàgines més visitades de forma que es puguin intercanviar de manera ràpida i senzilla a través de unes icones a la part inferior de la pantalla.

A part d’aquesta millora evident, s’han corregit 18 vulnerabilitats. També s’ha millorat l’optimització, amb un consum de recursos i velocitat de navegació millor de la que ofereixen altres navegadors i que farà que aviat superi a Mozilla Firefox com a segon navegador més utilitzat després de Internet Explorer.

Aquest reforma arriba després que Google redissenyés la seva botiga d’aplicacions, llançada a Espanya fa unes setmanes i que és una de les seves grans apostes per impulsar el creixement del navegador i oferir una experiència més enllà de la simple visita de llocs web.

La CMT prepara una eina per monitoritzar la qualitat de l’ADSL i internet mòbil

Comisión del Mercado de las TelecomunicacionesLa CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) llencarà una aplicació que permetrà que els usuaris comprovin si els proveidors de serveis d’Internet  proporcionen una connexió amb les característiques promeses o aplica algun tipus de restricció al trànsit. La mesura apareix en el recentment presentat Pla d’Actuació 2012.

El regulador vol que les ofertes que ofereixen les operadores de telecomunicacions siguin més transparents, en quan a les característiques del servei i respecte a la manera com es gestiona el trànsit que per elles circula. Per aquesta raó, durant el proper any la CMT llançarà una eina que permetrà als usuaris monitoritzar amb precisió la seva connexió fixa o mòbil i detectar tant el “nivell de qualitat” com les possibles “restriccions d’ús”. Sembla que es tractarà no només d’un mesurador de velocitat, sinó que serà capaç de detectar qualsevol “capat” o limitació per tipus de trànsit que s’estigui aplicant a la connexió pel nostre operador.

S’elaborarà una eina per a la monitorització pels propis usuaris de les seves connexions de banda ampla fixa i mòbil, amb la finalitat que puguin conèixer amb precisió les característiques de les connexions que contracten, tant pel que fa als nivells de qualitat de servei com a les restriccions d’utilització que, si s’escau presentin.

L’eina podria consistir en una aplicació d’escriptori que realitzi diverses proves de velocitat, latència i altres aspectes o bé d’un router equipat amb un firmware especialitzat, com el que fa servir el regulador britànic Ofcom. Però la CMT també parla de connexions mòbils i en aquest cas l’opció seria una App per a Android, iOS o altres sistemes operatius mòbils.

Un altre dels projectes que la CMT té en ment per al 2012 és l’elaboració d’una comparativa actualitzada d’ofertes amb tots els detalls necessaris per ajudar els consumidors a triar la millor connexió a Internet.

Presentat el rap de la campanya AWI.NET

S’ha presentat el rap de la campanya AWI.NET, una acció de W!ladecans per promocionar la formació en Internet dels avis/avies de la ciutat per part dels seus nets/ netes.

Si voleu més informació podeu entrar a AWI.NET

Manipulació virtual en 3D amb HoloDesk

Microsoft Reserch, branca de l’empresa dedicada a la investigació presenta HaloDesk que permet manipular imatges en 3D amb les mans.

El projecte esta sent desenvolupat pel departament de sensors i dispositius  de Microsoft a Cambridge que esta treballant en una  tecnologia similar a la que utilitza Kinect,  per reconèixer els nostres moviments a l’espai i la posició des de la que ho estem veient,  i també a la de la realitat augmentada.

Es preveu que aquesta tecnologia podrà tenir força utilitats en el futur  tant en el món dels videojocs com ara el disseny industrial de prototips o fins i tot en comunicació.


Ajuntament de Viladecans